HOME

Od 27.03.2021 r. obowiązują w kościołach limity uczestników nabożeństw – 1 osoba na 20 m2 (w Morągu 15 osób, w Łącznie 7 osób)

W KOŚCIOŁACH OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA

Miejsca w kościele zajmujemy zachowując bezpieczne odstępy.

UWAGA: ze względu na spowiedzi rekolekcyjne w innych parafiach do Wielkanocy kancelaria w soboty będzie nieczynna. We wszystkich sprawach kancelaryjnych proszę umawiać się telefonicznie: 511 528 073