HOME

W kościołach obowiązuje limity uczestników nabożeństw – 1 osoba na 15m2

W KOŚCIOŁACH OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA

Miejsca w kościele zajmujemy zachowując bezpieczne odstępy.